4
dec

Mijngezondheid - online gezondheidsportaal

Geschreven door Bondgenoot Samana_
Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat om onder andere om :
  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) digitaal bewaren en delen;
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform en over de verschillende lotgenotenverenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen;
en zoveel meer... Ontdek het via: https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/tactformulier.