24
sep

Kun je tijdens je arbeidsongeschiktheid op vakantie in het binnenland?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Wie arbeidsongeschikt of invalide is, moet zich ter beschikking houden van de adviserend geneesheer of van de Medische Raad voor Invaliditeit.
Ook wanneer je in het binnenland met vakantie bent (of gedurende langere tijd afwezig), kan je opgeroepen worden voor controle. Zorg daarom steeds dat iemand tijdens je afwezigheid de brievenbus licht en je kan verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, verwittig dan de adviserend geneesheer van je afwezigheid.