Woordenboek

Zoek op naam of op alfabet:

A.L.S.
Amyotrofe Lateraal Sclerose. Amyotrofe is een samenstelling van Griekse woorden: ‘a’ betekent ‘geen’, ‘myo’ verwijst naar spieren en ‘trofe’ naar voeding. Of een aandoening van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam die de willekeurige spieren in gans het lichaam controleren. Want spieren die geen of onvoldoende zenuwimpulsen krijgen, atrofiëren, smelten weg. Symptomen van de ziekte zijn verzwakking of verlies van spierkracht. Wanneer motorische neuronen (zenuwcellen) afsterven ten gevolge van A.L.S., verliezen de hersenen het vermogen om de spierbewegingen te controleren.
ABC-schema
de volgorde van handelen bij reanimatie. Ademweg vrijmaken en -houden: tong, maaginhoud of kunstgebit kunnen de bovenste luchtweg afsluiten. Een banaal incident dat de dood door verstikking tot gevolg kan hebben. Soms kan de ademhaling spontaan herstellen, zoniet moet men beademen. Beademen: mond-aan-mondbeademing met een frequentie van 12 à 15 maal per minuut. Is er hartstilstand dan moet er tegelijkertijd worden overgegaan tot circulatie. Circulatie: het toepassen van uitwendige cardiale of hartmassage.
Abdomen
de buikholte.
Abortus
zwangerschapsafbreking.
Abstinentieverschijnselen
plotse ziekteverschijnselen wanneer een geneesmiddel niet meer ingenomen wordt.
Achillespees
pees waarmee de kuitspieren aan de hiel zijn vastgehecht.
Acuut
plots, bv. een plotseling optredende koortsaanval. Tegenstelling: chronisch.
Additief
een stof die aan voedingsmiddelen wordt toegevoegd om smaak, geur, kleur en houdbaarheid te verbeteren. Meervoud: additieven.
Adenitis
klierontsteking.
Adeno
betrekking hebbend op de klieren bv. adenocarcinoom: klierkanker.
Pagina: