Woordenboek

Zoek op naam of op alfabet:

Decubitus
letterlijk vertaald: ‘zich neerleggen’. Decubitus is bekend onder de naam ‘doorligwonden’, ‘drukletsels’ – matige tot ernstige wonden, variërend van roodheid tot ernstige huidbeschadiging of diepe wonden, die optreden door het lang liggen of zitten in éénzelfde houding. Doorligwonden zijn een pijnlijke onaan-gename nevenkwaal van een andere, vaak ernstige en chronische aandoening. Belangrijkste oorzaak van decubitus is immobiliteit. Wie door ziekte of zwakte niet (meer) zelf kan bewegen, moet dus geholpen worden en ‘kunstmatig’ bewegen. ‘Verschuiven’ in bed of in een zetel zijn bijkomende risico’, want de huidlagen ver-schuiven ten opzichte van elkaar waardoor de bloedvaatjes worden dichtgedrukt of afgekneld. Ook vochtigheid van de huid (urine, zweet, wondvocht, ontlasting) moet vermeden worden want de huid verweekt daardoor.
Defecatie
de ontlasting.
Deficiëntie
gebrek, tekort bv. hartdeficiëntie, voedingsdeficiëntie.
Degeneratie
ontaarding, ziekelijke verandering in weefsel en cellen. Wanneer organen degenereren, gaan ze schrompelen en worden ze kleiner - werkwoord: degenereren.
Dementie
geesteszwakte - werk-woord: dementeren (zie ook: Alzheimer).
Dens
tand – meervous: dentes.
Depressie
een stoornis van de stemming, met abnormale somberheid of een onvermogen om ergens van te genieten. Als neerslachtigheid blijft aanhouden en sluimeren, langer dan een paar weken, wordt het ziekelijk. En als het voor lange tijd je dagelijks bezig zijn ondermijnt en lamlegt, kun je spreken van depressie.
Derma
de huid. Dermaal: de huid betreffend, die bestaat uit drie lagen: de opperhuid, de lederhuid (of dermis) en het onderhuidse bindweefsel.
Dermatitis
huidontsteking.
Detectie
opsporing, ontdekking.
Pagina: