Woordenboek

Zoek op naam of op alfabet:

Lactatie
het geven van borstvoeding.
Laesie
letsel, verwonding, kwetsuur, beschadiging.
Laparo-
via de buikholte.
Laparoscopie
endoscopie van de buikholte.
Laryngectomie
de volledige wegname van het strottenhoofd. Dit betekent dat ook de stembanden worden weggenomen. Ter hoogte van de hals wordt een blijvende opening (tracheostomie) gemaakt om een luchtbuisje of canule in te brengen. In sommige gevallen kan de canule na een tijd weggenomen worden. De ingeademde lucht komt via de tracheostomie direct in de luchtpijp. Via de mond is er alleen nog een verbinding met de slokdarm, niet met de luchtpijp.
Larynx
het strottenhoofd.
Latent
verborgen, niet waarneembaar, bv. het latente stadium van een ziekte betekent dat er nog geen of slechts weinig symptomen merkbaar zijn van een bepaald ziektebeeld.
Lateraal
zijdelings, opzij.
Laxans, Laxativa
geneesmiddel, kruid of andere stof die de ontlasting bevordert.
LDL
low density lipoproteïnen of ‘slechte’ cholesterol (zie: cholesterol).
Pagina: