Woordenboek

Zoek op naam of op alfabet:

Ecchymose
‘blauwe plek’, bloeduitstorting in huid en slijmvliezen, tekent zich af onder de huid als rode tot blauwgroene vlek. Soms door stoten of kneuzing, maar soms ook zonder duidelijke uitwendige oorzaak.
ECG
elektrocardiogram. Een grafische weergave van de elektrische activiteit van het hart. Geeft informatie over de hartfrequentie en het hartritme, over de toestand van de hartspier en hoe de prikkelgeleiding plaatsvindt.
Echografie
onderzoek van weefsel in het lichaam van bijvoorbeeld buikorganen, grote vaten, onderhuidse weefsels en ook van de inhoud van lichaamsholten, door registratie van teruggekaatste ultrasone golven. Voor betere geleiding wordt gel op de huid gebracht.
Eclampsie
stuipen.
Eczeem
veelvuldig optredende huidaandoening van de oppervlakkige huidlagen. Komt op iedere leeftijd voor in verschillende vormen, en kan zowel acuut als chronisch zijn. Enkele kenmerken zijn o.a. de onscherpe begrenzing, het naast elkaar voorkomen van roodheid, papels (kleine knobbeltjes van de huid), blaasjes, schil-fering en jeuk. Wanneer eczeem chronisch wordt, kan het huidoppervlak ruw en grof worden (dit noemt men lichenificatie).
EEG
afkorting van elektro-encefalogram. Het grafisch registreren van de elektrische activiteit van de schors van de grote hersenen.
Ejaculatie
zaaduitstorting.
EKG
of ECG, elektrocardiografie, een methode om de actiestromen van het hart grafisch vast te leggen.
Elektrolyten
de zouten die in het bloed ronddrijven: kalium, natrium, chloor en bicarbonaat.
Eliminatie
verwijdering uit het lichaam.
Pagina: