Woordenboek

Zoek op naam of op alfabet:

Iatrogeen
door medisch ingrijpen veroorzaakt, bv. iatrogene ziekte.
Icterus
‘geelzucht’, gele verkleuring van de huid door de afzetting van bilirubine, een afbraakproduct van hemoglobine, een eiwit dat het zuurstoftransport in het bloed verzorgt.
Idiopathisch
zonder duidelijke oorzaak, bv. een idiopathische ziekte, een ziekte ontstaan los van andere ziekten of uitwendige invloeden.
Ileïtis
onsteking van het ileum.
Ileocecale Klep
zie: Bauhin.
Ileum
de kronkeldarm, het laatste deel van de dunne darm, ongeveer 3,5 meter lang.
Ileus
het onvermogen om de darminhoud voort te bewegen in de richting van de aars, hetgeen kan komen door een belemmering of afklemming van de darm, of een verlamming van de darmbewegingen (peristaltiek).
Ilium
het darmbeen.
Immobiel - Immobiliteit
een tekort een beweging.
Immuun
niet vatbaar voor bepaalde ziekten; het organisme is beschermd tegen invloeden van buiten en tegen het eigen lichaam.
Pagina: