24
sep

Nuttige adressen 'Administratie - Algemene Besturen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
  • HOOFDBESTUUR van de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen, REGISTRATIE EN DOMEINEN, North Galaxy, Koning Albert II laan 33 bus 50, 1030 Brussel, Tel. 02 576 35 98, www.fiscus.fgov.be
  • BEROEPSZIEKTEN, FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, Tel. 02 226 62 11, www.fbz.fgov.be
  • VERHOOGDE KINDERBIJSLAG FAMIFED, Trierstraat 70, 1000 Brussel, Tel. 0800 94 434
  • TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP/PARKEERKAART, Federale Overheidsdienst, Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1, 1000 Brussel, gratis nummer 0800 987 99