24
sep

Wie bepaalt of je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het is de adviserend geneesheer van het ziekenfonds die bepaalt of je arbeidsongeschikt bent en voor hoelang. Om dat te bepalen zal hij je voor controle oproepen.
Tijdens de eerste zes maanden wordt je arbeidsongeschiktheid afgewogen ten overstaan van je gewone beroep. Men gaat dus na of je in jouw laatste beroep al dan niet in staat bent te werken en daardoor niet meer dan één derde kan verdienen van wat je ‘normaal’ zou kunnen verdienen.
Na zes maanden arbeidsongeschiktheid word je opnieuw door de adviserend geneesheer onderzocht. Maar ditmaal moet hij rekening houden met de mogelijkheden die je nog hebt op de ‘algemene beroepsmarkt’, waarbij hij ook kijkt naar jouw laatste beroep, jouw opleiding en beroepservaring.
Hierdoor kan het gebeuren dat je na zes maanden opnieuw arbeidsgeschikt wordt verklaard, hoewel de reden van jouw arbeidsongeschiktheid nog wel bestaat.
Wanneer je werkgever je geen aangepast werk kan geven, of je vindt zelf geen andere meer geschikte job, dan kom je in de werkloosheid terecht. Tegen die beslissing kan je wel in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.