24
sep

Wat bestaat er aan : Tegemoetkomingen aan personen met een handicap?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Personen met een handicap kunnen een aanvraag doen bij de FOD Sociale Zekerheid voor een eventuele tegemoetkoming. Personen met een handicap kunnen vanaf de leeftijd van 21 jaar en voor hun 65ste verjaardag een integratietegemoetkoming (IT) of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aanvragen. Personen met een handicap vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB). De tegemoetkomingen zijn bijstandsuitkeringen en worden dus enkel uitgekeerd als na inkomensonderzoek blijkt dat er geen voldoende inkomen is.
 
Bij de IVT wordt er gekeken naar de lichamelijke en psychische conditie van de persoon met een handicap. Als deze leidt tot een verminderd verdienvermogen van 1/3de of minder t.o.v. een gezonde persoon die werkt op de reguliere arbeidsmarkt, dan kan men eventueel aanspraak maken op een tegemoetkoming. Bij IT en THAB wordt er gekeken naar de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap. Hoe minder zelfredzaam men is, des te meer punten men krijgt op de zelfredzaamheidschaal. De hoogte van de punten bepaalt de categorie waarin men valt en de daarbij behorende tegemoetkoming.
 
Het zijn echter de inkomsten van de persoon met een handicap en de personen met wie deze samenwoont, die bepalen of er uiteindelijk recht is op een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming. Doch zelfs als de inkomsten te hoog blijken te zijn, kan het toch interessant zijn een aanvraag te doen voor de attesten. Het algemeen attest kan leiden tot verschillende sociale en fiscale voordelen.
De aanvraag gebeurt elektronisch bij de gemeente, het sociaal huis van je woonplaats of bij de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Men registreert de aanvraag en geeft je de gepersonaliseerde formulieren mee. Deze moeten binnen één maand ingevuld en verstuurd worden naar de FOD Sociale Zekerheid. Deze onderzoekt de aanvraag en roept de aanvrager eventueel op voor een medisch onderzoek.
Indien je voldoet aan de medische voorwaarden krijg je een attest dat eventueel gebruikt kan worden om andere sociale voordelen te bekomen. Indien je ook aan de inkomensvoorwaarden voldoet, krijg je tevens een financiële tegemoetkoming. Men kan het persoonlijk dossier opvolgen met een eID-kaart op www.handiweb.be.
 
socialsecurity.fgov.be/
www.belgium.be/nl/gezondheid/handicap/integratievergoeding
www.belgium.be/nl/gezondheid/.../inkomensvervangende_uitkering/
www.belgium.be/nl/gezondheid/handicap/uitkering_bejaarden/