24
sep

Wat betekent 'Vermindering successierechten' voor invaliden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Ben je invaliden-Riziv, en bezat je dat statuut al op 1 januari van het aanslagjaar, dan heb je ook recht op een vermindering bij de berekening van de verschuldigde successierechten. Je levert daartoe een kopie van het attest invalide af bij de notaris. Het bewijs van invaliditeit kan bij het ziekenfonds aangevraagd worden. Je kan enkel recht hebben op dit voordeel als de overledene zijn woonplaats in Vlaanderen had op het moment van overlijden.