24
sep

Wat is een 'Parkeerkaart'?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De nieuwe Europese parkeerkaart wordt uitgereikt aan:
  • personen met een blijvende invaliditeit van 80%
  • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen
  • personen met een vermindering van de graad van zelfredzaamheid van ten minste 2 punten in de rubriek ‘verplaatsingsmogelijkheden’
  • personen met een vermindering van de graad van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten
  • personen die het volledig gebruik van beide armen verloren hebben, door verlamming of amputatie
  • de burgerlijke en mililtaire oorlogsinvaliden met minstens 54 % invaliditeit.
Je mag onbeperkt parkeren op plaatsen met beperkte parkeertijd, gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen en kosteloos parkeren in de meeste gemeenten.

AANVRAAGPROCEDURE
Een parkeerkaart kun je aanvragen via een verkorte procedure. Wanneer je zelfstandig thuis woont en een akkoord kreeg van de adviserend geneesheer voor de aanschaf van een rolstoel, een scooter of een driewielfiets.
Voldoe je aan de voorwaarden, dan zal het ziekenfonds vragen of je een parkeerkaart wenst. Indien ja, zal de parkeerkaart na enkele weken automatisch worden toegestuurd. Dat gebeurt zonder bijkomend onderzoek bij de FOD Sociale Zekerheid (directie-generaal Personen met een handicap).
Deze procedure geldt niet voor mensen die een loophulp of een rollator voorgeschreven kregen en ook niet voor mensen die een rolstoel gebruiken via het huursysteem.
 
Wie niet in aanmerking komt voor de verkorte procedure, kan nog altijd een parkeerkaart aanvragen bij de FOD via de gewone procedure. Zowel kinderen als volwassenen met ernstige verplaatsingsproblemen komen daarvoor in aanmerking, mits ze een attest van de FOD Sociale Zekerheid, geldig voor de parkeerkaart, kunnen voorleggen. Indien dat niet het geval is, nodigt de FOD die persoon uit voor een medisch onderzoek.
Een aanvraag indienen kan via de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of via de gemeente (OCMW of sociaal huis).