24
sep

Wat is ‘herscholing’ in de ziekteverzekering

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Iedereen die arbeidsongeschikt is en die niet meer in staat is om de laatste beroepsactiviteit, noch hun referentieberoep(en) uit te oefenen, kan als onderdeel van een werkhervattingstraject een herscholing volgen op kosten van het Riziv. Tijdens de periode van herscholing wordt de ziekte-uitkering verder uitbetaald.
Zowel de adviserend geneesheer, de medische directie en het Riziv moeten akkoord gaan met deze herscholing.
Wie een programma van beroepsherscholing volgt, zowel de klassieke als de samenwerkingsovereenkomst, kan aanspraak maken op een premie van vijf euro per effectief gevolgd uur van opleiding, begeleiding of scholing. Heb je het programma met succes doorlopen, dan kan je aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van vijfhonderd euro. Binnen de klassieke herscholing wordt er eveneens een vergoeding voorzien tijdens en na de beroepsherscholing voor je verplaatsingen, studiekosten en de onkosten bij het zoeken naar werk na de opleiding.
De arbeidsongeschiktheid wordt opnieuw geëvalueerd na een herscholing. Dat is ook logisch, omdat de kandidaat vooraf geschikt werd verklaard om het beroep uit te oefenen waarvoor hij zich wenste te herscholen. Concreet betekent dit dat men geen ziektevergoeding meer ontvangt en dat men zich als werkzoekende moet inschrijven bij de VDAB.
Onder bepaalde omstandigheden blijft men een beperkte periode arbeidsongeschikt na de herscholing (max. zes maanden, tijd om werk te zoeken). Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds.