24
sep

Wat is het bedrag van de invaliditeitsuitkering?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de situatie van de gerechtigde. Zo kijkt men na of je als invalide al dan niet personen ten laste hebt, of je alleenwonend bent, of je regelmatig werknemer bent en of je in aanmerking komt voor hulp van derden.
Algemeen kan men stellen dat je als regelmatige werknemer recht hebt op (maatregelen op 01-09-2014):
 
 • Werknemer met gezinslast 65 procent van het verloren loon:
 • aanvang invaliditeit vanaf 01-04-2013: max. 85,54 euro
 • min. regelmatig werknemer: 53,99 euro
 • min. niet-regelmatig werknemer: 41,92 euro
 
 • Alleenwonende werknemer 55 procent van het verloren loon(*):
 • aanvang invaliditeit vanaf 01-04-2013: max. 72,38 euro
 • min. regelmatig werknemer: 43,21 euro
 • min. niet-regelmatig werknemer: 31,44 euro
 • Samenwonende werknemer 40 procent van het verloren loon(**):
 • aanvang invaliditeit vanaf 01-04-2013: max. 52,64 euro
 • min. regelmatig werknemer: 37,05 euro
 • min. niet-regelmatig werknemer: 31,44 euro
 
(*) Ligt het bruto inkomen van jouw partner tussen 932,98 en 1 501,82 euro, dan wordt je als arbeidsongeschikte loontrekkende het statuut van alleenstaande toegekend in plaats van samenwonende.
Wanneer jouw partner enkel over een vervangingsinkomen beschikt en dit inkomen ligt tussen 932,98 en 1 026,81 euro, dan wordt ook jij als arbeidsongeschikte loontrekkende het statuut van alleenstaande toegekend in de plaats van samenwonende. Hierdoor verhoogt je uitkering van 40 naar 55 procent vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid.
 
(**) Is het inkomen van jouw partner hoger dan 1 501,82 euro, dan behoud je het statuut van samenwonende en verhoogt de uitkering dus niet.
Is het enkel een vervangingsinkomen waarover je partner beschikt, hoger dan
1 026,81 euro, dan behoud je eveneens het statuut van samenwonende.
 
Belangrijk is dat hier gewaarborgde minimumuitkeringen gelden, dit wil zeggen dat ongeacht het verloren inkomen er steeds een minimumuitkering (leefloon, het vroegere bestaansminimum) wordt uitbetaald. Daarnaast zijn er ook
maximumuitkeringen.
 
Werknemers en werklozen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn en aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie van 308,09 euro (maatregel op 01-09-2014); zelfstandigen ontvangen 208,09 euro. Deze premie wordt einde mei uitbetaald en
is belastbaar en voor beslag vatbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing
ingehouden.
De voorwaarden zijn:
• je bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide;
• je bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.