24
sep

Wat is het 'Sociaal verwarmingsfonds'?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het Sociaal verwarmingsfonds is opgericht om ervoor te zorgen dat financieel kwetsbare mensen hun stookoliefactuur kunnen betalen.
Er zijn drie categorieën bij het Sociaal verwarmingsfonds:
  • De eerste categorie zijn de personen met verhoogde tegemoetkoming en waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager is of gelijk aan 16 965,47 euro, verhoogd met 3 140,77 euro per persoon ten laste.
  • De tweede categorie zijn de personen met een “laag inkomen” met een bruto belastbaar inkomen van maximaal 16 965,47 euro per jaar, verhoogd met 3 140,77 euro per persoon ten laste, inclusief hun kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
  • De derde categorie zijn mensen met schuldoverlast, die in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling zijn.De forfaitaire toelage voor de aankoop van huisbrandolie of verwarmingspetroleum bedraagt 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om de forfaitaire toelage uitbetaald te krijgen. Voor aankopen in bulk kan het bedrag van de toelage per liter variëren van veertien tot twintig cent, met een maximum van driehonderd euro en/of 1.500 liter brandstof die in aanmerking wordt genomen.