24
sep

Wat betekent 'Vermindering op de personenbelasting' voor invaliden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als je op 1 januari van het aanslagjaar erkend bent als Riziv-invalide heb je recht op een bijkomende belastingvrije som. Het belastbaar inkomen wordt verminderd met 1 500 euro voor inkomsten 2014. Hiervoor moet je enkel op je belastingformulier de juiste code invullen voor de betrokken personen in het gezin. Ook wanneer je als invalide met pensioen gaat, blijf je van deze belastingvermindering genieten.
Bovendien worden vervangingsinkomens voordeliger belast dan inkomens uit arbeid, bv. de invaliditeitsvergoeding krijgt een bijkomend belastingvoordeel (nog niet gekend voor 2015, inkomsten 2014).