24
sep

Wat zijn de plafondbedragen van de MAF?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het bedrag is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort. De reglementering voorziet er twee: de zogenaamde ‘sociale MAF’ en de ‘inkomens MAF’.
Bovendien geldt voor elk gezin waarvan iemand persoonlijk twee jaar na elkaar meer dan vierhonderdvijftig euro remgeld heeft betaald, een korting van honderd euro op het remgeldplafond dat geldt voor de (inkomens-)categorie waartoe het gezin behoort.
Deze korting van 100 euro op het remgeldplafond geldt eveneens wanneer minstens één gezinslid rechthebbende is op het Statuut Chronische Aandoening.

Sociale MAF
  • voor gerechtigden met recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, hun partner en hun personen ten laste. Wanneer ze deel uitmaken van een uitgebreid gezin, vormen ze samen een apart gezin, los van de overige gezinsleden. Uitzondering: gezinnen met verhoogde tegemoetkoming op basis van bijkomende kinderbijslag of op basis van een tegemoetkoming aan personen met een handicap waarbij een grote inkomensvrijstelling in aanmerking werd genomen.
  • plafondbedrag: 450 euro per jaar.
 
Inkomens-MAF
  • voor wie geen aanspraak maakt op de sociale MAF
  • het plafondbedrag wordt bepaald door het netto gezinsinkomen (zie tabel) linken aan Tabel Refertebedragen - MAF-jaar 2014
  • alle gezinnen kunnen in aanmerking komen voor de inkomens MAF. Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het netto jaarinkomen van het gezin (inkomen voor de MAF 2014) (zie tabel);
  • personen die genieten van de twee laagste MAFgrenzen (vierhonderdvijftig en zeshonderdvijftig euro) kunnen bij een beduidende vermindering van het inkomen behartenswaardigheid inroepen. Men houdt dan rekening met het nieuwe inkomen.Dit kan onder meer wanneer je meer dan zes maanden arbeidsongeschikt bent.