24
sep

Welke kosten komen in aanmerking voor de MAF?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Volgende medische kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en worden terugbetaald als het plafond is overschreden:
  • remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners (het remgeld is het verschil tussen het officieel vastgelegde honorarium en de tegemoetkoming door het ziekenfonds; supplementen aangerekend door zorgverleners, worden dus niet meegeteld)
  • remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C en magistrale bereidingen (niet het remgeld voor geneesmiddelen Cs, Cx en D!)
  • remgeld voor technische prestaties, zoals operaties, RX-foto’s, labo-onderzoeken, implantaten
  • bepaalde kosten bij een ziekenhuisopname, zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (onbeperkt bij opname in een algemeen ziekenhuis, tot de 365ste dag bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis).