6
sep

Aantal Belgen met invaliditeitsuitkering neemt toe

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat ons land in 2013 320 823 invaliden telde. In 2012 waren dat er nog 304 452 . Op twintig jaar tijd is hun aantal met maar liefst 76 procent gestegen. Het aantal invaliden in ons land bereikt daarmee ongekende hoogten.
Eén van de verklaringen voor de toename is uiteraard het feit dat de werkpopulatie steeds ouder wordt. Hoe meer jaren op de teller, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen. Ook het feit dat vrouwen massaal hun intrede hebben gedaan op de arbeidsmarkt, speelt een belangrijke rol. Hoe meer mensen werken, hoe meer mensen ziek kunnen worden. En tenslotte is er ook de huidige pensioenpolitiek : wordt de pensioenleeftijd opgetrokken, brugpensioen afgeschaft of komen er strengere voorwaarden, dan vallen meer mensen in invaliditeit. Fysiek of mentaal halen ze hun pensioen gewoon niet.
Zeker mentale problemen duwt een heleboel mensen uit de arbeidsmarkt. Een derde van de invaliden lijdt aan psychische stoornissen, zoals depressie en burn-out. Willen werkgevers vermijden dat hun personeel bezwijkt onder de druk, dan moeten ze problemen tijdig spotten en ingrijpen.
Daarnaast zet het Riziv volop in op 'werkhervatting' en 'preventie', de methodes om de uitdeinende groep invaliden opnieuw te doen krimpen.
“Willen we het systeem betaalbaar houden, dan moet een deel van hen weer aan de slag. De groep wordt veel te groot", zegt professor Chantal Van Audenhove, directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven.
Bron : De Morgen 06-09-2014