13
nov

Aantal daghospitalisaties stijgt opvallend

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dat blijkt uit de cijfers van het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit van de FOD Volksgezondheid.
Eerste vaststelling. Het aantal klassieke hospitalisaties is, zoals verwacht, gestegen. Net zoals de gemiddelde leeftijd van de patiënt. Voorspelbaar dus.
Tweede vaststelling: het aantal daghospitalisaties is gevoelig en opvallend gestegen.
Derde vaststelling: we moeten vaststellen dat het aandeel van de niet-inwoners bij zowel klassieke hospitalisatie als daghospitalisatie beperkt blijft (1,3%) en dat hun aandeel fluctueert.

Ook verwacht is de afkomst van deze niet-inwoners. Zo staat met stip op nummer één Nederland, al daalt hun aandeel van alle niet-inwoners wel geleidelijk. Nederland wordt gevolgd door Frankrijk, dat echter wel aan het inlopen is. Wat echter wel heel hard opvalt, is de manier waarop Nederlanders en Fransen de daghospitalisaties invullen. Daar waar het aantal daghospitalisaties van Nederlanders sinds 2008 gestaag aan het dalen is, komen steeds meer Fransen naar België om in daghospitalisatie hun behandeling te krijgen. Bij alle andere landen blijven die cijfers doorheen de jaren vrij stabiel, behalve de Italiaanse inwoners bij wie het aandeel in daghospitalisatie én in klassieke hospitalisatie doorheen de jaren opvallend daalt.

De gemiddelde leeftijd van de Belg die in het ziekenhuis wordt opgenomen, is tussen 2008 en 2012 met 1,3 jaar gestegen van 50,2 tot 51,5 jaar. Bij de niet-inwoners is die stijging exact even uitgesproken, alleen is de gemiddelde leeftijd veel lager (47,7 jaar in 2012). Als we naar het verschil kijken tussen klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie zien we dat zowel bij inwoners als niet-inwoners de gemiddelde leeftijd bij daghospitalisatie een tweetal jaar hoger ligt dan bij klassieke hospitalisatie.

Als er al een echt verschil te zien is, dan is dat in de verblijfsduur. Inwoners blijven bij klassieke hospitalisatie gemiddeld 7,2 dagen (in 2012) in het ziekenhuis (tegenover 7,7 in 2008), niet-inwoners blijven gemiddeld 5,5 dagen gehospitaliseerd (in 2012, t.o.v. 5,9 dagen in 2008). Ook het type opname verschilt. Bij niet-inwoners is ongeveer 60% van de klassieke verblijven gepland. Bij inwoners is dat slechts 47%. Het aantal niet-inwoners dat via de spoeddiensten wordt opgenomen is ook opvallend hoger dan bij inwoners.

Bron : Artsenkrant – 13-11-2015