3
dec

App meet uw gemoedstoestand

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dankzij de samenwerking tussen het Antwerpse bedrijf Monkeyshot, het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en patiënten is de eerste Belgische mHealth-app (mobiele gezondheids-app) voor mensen met een bipolaire stoornis een feit. Vooral de persoonlijke inbreng van patiënten geeft het project, een uniek karakter.

Mensen met een bipolaire stoornis kennen veel pieken en dalen in hun gemoedsstemmingen. Ze verglijden geregeld van manische of hypomane periodes met veel energie naar meer depressieve periodes. Soms kunnen psychoses optreden en ook opnames in een psychiatrisch ziekenhuis komen vaak voor. In Vlaanderen lijden ongeveer 100 000 mensen aan de aandoening.

Behalve medicatie om de stemmingswisselingen onder controle te krijgen, volgen de meeste patiënten psychotherapie om de symptomen te leren herkennen of te leren omgaan met de stemmingswisselingen.
De app kan hierin een groot hulpmiddel zijn. Doorgaans houden patiënten een dagboek bij waarin ze hun stemmingen noteren. Maar voor velen is het benoemen of inschatten van hun stemming moeilijk. Hét grote voordeel is dat deze app niet vertrekt vanuit de stemming, maar vanuit het gedrag, wat een sterke indicator is voor de emotionele toestand van een patiënt. Bovendien is gedrag voor een patiënt makkelijker te beschrijven: waar bevindt hij zich, waarmee is hij bezig? Op basis van deze data, die de patiënt zelf invoert, kan hij zijn 'toestand' van de app aflezen: is hij in balans of in the zone, of niet?

Via de app kan de patiënt vervolgens strategieën en tips raadplegen die zijn gedrag opnieuw in balans brengen. Als een patiënt te down is, kunnen bijvoorbeeld een bezoek aan een vriend of gaan sporten helpen. Of als hij net te uitgelaten is, kan een rustige activiteit soelaas bieden.

Het prototype van de app moet nu verder worden ontwikkeld om het op grote schaal te kunnen aanbieden.

Bron : Gazet van Antwerpen - 03-12-2015