4
dec

België betaalt kankermedicatie duur

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Er bestaan forse verschillen in de prijs die landen voor dure kankergeneesmiddelen neertellen, leert een inventarisatie in achttien industrielanden. Groot-Brittannië en de Middellandse Zeelanden Griekenland, Spanje en Portugal betalen gemiddeld het minst, Zweden, Zwitserland en Duitsland krijgen de zwaarste factuur. Maar ook België behoort tot de landen die van de farmabedrijven een gepeperde rekening gepresenteerd krijgen.

De onderzoekers lijsten de officiële prijzen op voor 31 recentelijk op de markt gebrachte kankermedicijnen. Die prijzen verschillen fors per land.

Kankermedicijnen wegen zwaar door op het geneesmiddelenbudget van een land. Ze zijn goed voor naar schatting een derde van de kosten die Europese ziekenhuizen maken. Alleen beschikten die ziekenhuizen tot dusver niet over een vergelijkende prijslijst met buitenlandse inkoopprijzen.
'Hoe die prijsverschillen ontstaan, weten we niet', zegt Van Harten van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam in een communiqué. 'Er is geen verband met bijvoorbeeld het bruto nationaal product per inwoner.'
De onderzoekers vinden dat de farmaceutische industrie transparanter over de prijszetting moet zijn, zodat landen van elkaar weten wat er wordt gefactureerd. Maar dat is niet het enige. 'Overheden moeten beter samenwerken om gunstiger prijzen voor deze geneesmiddelen te bedingen', vindt Van Harten. 'Onze cijfers laten zien dat er ruimte is om te onderhandelen’.

Bron : De Standaard – 04-12-2015