4
okt

België moet meer werk maken van inclusie

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Waarover maakt het Comité zich onder andere zorgen ?
 
  • Personen met een handicap worden in België nog veel te vaak doorverwezen worden naar aparte circuits zoals collectieve woonvoorzieningen, buitengewoon onderwijs, beschutte werkplaatsen. Zorginstellingen worden daarbij te vaak beschouwd als enige duurzame oplossing.
  • Personen met een handicap beschikken over te weinig keuzemogelijkheden voor een onafhankelijk leven, gezien het gebrek aan ondersteuning in de vorm van persoonlijke assistentie.
  • Ontoegankelijkheid wordt niet voldoende gezien als een probleem en een nationaal plan met duidelijke gekwantificeerde doelstellingen ontbreekt. Wat betreft onderwijs wordt het systeem van buitengewoon onderwijs te vaak als enige optie gezien. Bovendien worden te weinig personen met een handicap tewerkgesteld in de reguliere tewerkstelling.
Het VN-Comité pleit daarom voor een actieplan voor mensen met een handicap, dat de toegankelijkheid moet garanderen tot verschillende diensten en maatregelen die een autonoom leven mogelijk maken. Ook de huidige wachtlijsten moeten verdwijnen.
Bron : Belga – 04-10-2014