11
mei

Bijna 13 970 mensen met handicap wachten op hulp

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Meer dan een derde van de vragen waar het Agentschap antwoord op heeft kunnen geven, komen van mensen die rekenen op de zwaarste vorm van zorg: intensieve woonondersteuning. Dat zijn tehuizen waar zij permanent kunnen wonen. 'De personen die de vraag hebben gesteld naar die vorm van ondersteuning, moeten soms meer dan twee jaar wachten op opvang', zegt Karina De Beule, de woordvoerster van het VAPH.
Extra middelen voor het Agentschap leidden er wel toe dat meer mensen geholpen worden: 5 026 mensen kregen in 2014 de gevraagde ondersteuning. Daarnaast maken zo'n 3 000 mensen gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp,
12 050 mensen kregen een tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen of voor de aanpassingen van hun woning en/of auto.
Behalve de 5 452 lopende vragen naar intensieve woonondersteuning, wachten personen met een handicap vooral op ambulante of mobiele ondersteuning (3 387), hulp bij hun dagbesteding (2 283) en een persoonlijk assistentiebudget (2 848).

Bron : De Standaard - 11 Mei 2015