23
sep

Blijf niet te lang thuis met depressie

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Twintig mensen die voor depressie behandeld werden, deelden - op vraag van de Christelijke Mutualiteiten - hun ervaring met onderzoekers van de KU Leuven. Wie getroffen wordt door een depressie, is vaak een tijdlang arbeidsongeschikt. Bedoeling van het onderzoek was om na te gaan wat het mogelijk maakt dat ze hun werk, eventueel tijdelijk, behouden of hoe ze dat werk na een periode thuis, makkelijker kunnen hervatten.
De CM adviseert dat werkgevers best contact houden met mensen die werkonbekwaam zijn, zonder dat dit echter mag overkomen als controle.
CM meent ook dat mensen die werkonbekwaam worden de tijd moeten krijgen om te genezen, maar dat de overgang naar opnieuw aan het werk gaan best niet te lang duurt : want hoe langer iemand thuisblijft, hoe moeilijker het is om die persoon weer aan het werk te krijgen. De werkhervatting moet bovendien goed begeleid worden.
Het aandeel van de psychisch zieken in de invaliditeit neemt alsmaar toe. Vorig jaar ging het om meer dan een derde van de werkonbekwamen.
Bron : De Standaard - 23-09 2014