24
nov

Borstkanker: screening vanaf 45 jaar?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De ACS meent dat de vrouwen kunnen wachten tot ze 45 jaar zijn, en niet langer tot hun 40ste zoals nu, om hun eerste mammografie te laten maken.
Elk jaar zouden de vrouwen een mammo moeten laten nemen, tot ze 54 jaar oud zijn. Vanaf die leeftijd mogen er twee jaar liggen tussen twee mammografieën. Deze aanbevelingen gelden evenwel niet voor vrouwen tussen 40 en 45 jaar die als risicopatiënten worden beschouwd omdat ze, bijvoorbeeld, genetisch belast zijn. Voor deze vrouwen zou de jaarlijkse screening aanbevolen blijven.
Een andere nieuwe aanbeveling is bovendien dat vrouwen, wat hun leeftijd of gezondheidstoestand is, niet langer systematisch op knobbeltjes moeten onderzocht worden.

De reacties op deze nieuwe richtlijnen hebben niet op zich laten wachten. Velen menen immers dat deze aanbevelingen riskant zijn aangezien jongere vrouwen ook vaker geconfronteerd worden met meer agressieve vormen van borstkanker. Anderen steunen de visie van de ACS omdat er nu sprake is van overdiagnostisering. Sommige letsels die worden gedetecteerd leiden immers niet in se tot borstkanker.

Bron : de Apotheker – 24-11-2015