9
nov

De heilzame invloed van aspirine bij colorectale kanker

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
'We zijn uitgegaan van de gegevensbank van colorectale kankers die tussen 1998 en 2011 werden geregistreerd. We hebben die gegevens gekoppeld aan de PHARMO-gegevensbank van het instituut voor geneesmiddelenonderzoek van Utrecht. Daaruit bleek dat 8,3% van de patiënten een behandeling met aspirine heeft gekregen na de diagnose, dat 30,5% al aspirine innam voor de diagnose en dat 61,1% van de patiënten geen aspirine op chronische basis heeft ingenomen', legt de Nederlandse specialiste uit.

42,8% van de patiënten had colonkanker, 25,4% rectumkanker en 10,2% slokdarmkanker. De mediane follow-up van de patiënten was bijna 49 maanden. Na 5 jaar was 75% van de patiënten die aspirine innamen, nog in leven. In de groep die geen aspirine had ingenomen na de diagnose, was dat maar 42%.

De patiënten werden gestratificeerd naargelang van het aangetaste orgaan. De onderzoekers stelden een gunstige invloed vast bij alle kankers, behalve bij pancreaskanker. "Globaal gezien, verdubbelde het gebruik van aspirine net na de diagnose de overlevingskansen bij patiënten met een maag-darmkanker."

Het ging om dezelfde dosering van aspirine als deze die wordt gebruikt in cardiovasculaire preventie. De Nederlandse groep voert, zoals veel andere landen ter wereld, een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met aspirine uit bij patiënten met enkel colonkanker. De patiënten zullen gedurende 5 jaar worden gevolgd, om het verschil in overleving tussen de twee groepen te bepalen. Die studies zullen misschien ook een antwoord geven op de vraag waarom de overleving verbetert in de retrospectieve studie.

We weten nog niet of de invloed toe te schrijven is aan een antitrombotisch effect of aan een invloed op de tumor zelf of een ander gunstig effect van dit oude geneesmiddel. Waarschijnlijk zal het een combinatie van factoren zijn. Veel wetenschappers denken dat circulerende tumorcellen zich kunnen schuilhouden in plaatjesaggregaten en zo onder de radar van het immuunsysteem kunnen blijven.

Volgens Martine Frouws zouden die resultaten hun gewicht in goud waard zijn bij de behandeling van de patiënten. Het is uiteraard wachten op de resultaten van gerandomiseerde studies voor we formele richtlijnen kunnen opstellen. De Nederlandse specialiste beklemtoont nog dat haar studie niet heeft kunnen aantonen dat je kanker van het maagdarmstelsel kan voorkomen met aspirine. De studie wijst hooguit op een positieve correlatie tussen de dagelijkse inname van aspirine in lage dosis en de overleving van deze patiënten.

Bron : Belgian Oncology News NL – 09-11-2015