15
sep

Doe eens goed gek

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Zo'n 3% van de Belgische jongeren is gevoelig voor psychoses. Mensen met een psychose raken overprikkeld, waardoor ze de realiteit anders gaan percipiëren. Dat kan leiden tot hallucinaties, waangedachten en paranoia, stemmingswisselingen, zich sociaal terugtrekken en in zeldzame gevallen agitatie of agressie.
Het opzet van de campagne is om het vertekend beeld te doorbreken dat bestaat over mensen met een psychotische aandoening. 'Vooroordelen zorgen voor een glazen plafond', zegt psychiater Jeroen Kleinen van het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus. 'Wanneer je eenmaal het label 'psychosegevoeligheid' hebt gekregen, worden veel zaken onbereikbaar. Niet omdat ze onmogelijk zijn, maar omdat je de kans niet meer krijgt'.
Biologisch gesproken ligt een onevenwicht tussen de neurotransmitters in de hersenen aan de basis van een psychose. Er is een genetische component, al speelt die slechts in beperkte mate een rol. Psychische stress, migratie, wonen in een stedelijke omgeving en druggebruik gelden als risicofactoren om een psychose in de hand te werken.

Bron : Metro - 15-09-2015