4
mrt

Dreigend tekort aan tandartsen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De gemiddelde tandarts is ouder dan 55. Van de 4 200 actieve Vlaamse tandartsen zullen er de komende tien jaar
2 400 stoppen. Er stoppen vier keer meer tandartsen dan dat er nieuwe instappen. Dat gebrek aan mankracht is niet langer houdbaar en de toegenomen druk is nu al voelbaar. Wachttijden tussen vier en zes weken zijn al lang geen uitzondering meer, wat natuurlijk een probleem vormt voor patiënten met een dringend probleem.
Om die redenen pleit de beroepsvereniging van tandartsen voor :
·         het wettelijk toelaten van mondhygiënisten die bepaalde niet-gespecialiseerde taken van de tandartsen kunnen overnemen, zoals het verwijderen van tandsteen.
·         de goedkeuring van de nieuwe bachelorsopleiding in de mondzorg, zodat binnen drie à vier jaar de eerste mondhygiënisten kunnen afstuderen.
·         een kadaster met gedetailleerde cijfers over het aantal actieve tandartsen, dat moet helpen tekorten in specifieke regio's in kaart te brengen.
·         een verruiming van de contingentering, waardoor nu maar zo'n 100 nieuwe Vlaamse tandartsen per jaar toelating krijgen om de job uit te oefenen.

Bron : De Tijd – 04-03-2015