18
dec

Drie zelfdodingen per dag in Vlaanderen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ

Dat komt neer op ongeveer 3 zelfdodingen per dag. In vergelijking met 2011 overleden er in 2012 1 % minder mannen en 10 % minder vrouwen door suïcide. Met de nodige voorzichtigheid kunnen we stellen dat er sprake is van een lichte daling van het aantal suïcides, hoewel de cijfers in Vlaanderen nog steeds hoger liggen dan het Europese gemiddelde.

Een suïcidepoging is veruit de belangrijkste risicofactor voor zelfdoding. De kans dat iemand die reeds een poging achter de rug heeft, overlijdt door suïcide, is 150 keer groter dan in de algemene bevolking.

Voor wat betreft de suïcidepogingen in Vlaanderen zijn reeds cijfers voor 2013 beschikbaar, deze blijken in vergelijking met 2012 stabiel te zijn gebleven. Op basis van de registraties waren er in 2013 naar schatting 10.055 pogingen tot zelfdoding, wat neerkomt op gemiddeld 28 suïcidepogingen per dag. Ter vergelijking: in 2012 waren dat er naar schatting 10 330, wat betekent dat er in 2013 een lichte daling is van 1,3 %. Deze is echter niet significant.

De registratie van suïcidepogingen kent een compleet andere procedure in vergelijking met de registratie van suïcide. Het aantal suïcides wordt geregistreerd op basis van de overlijdenscertificaten terwijl het aantal suïcidepogingen wordt geregistreerd op basis van aanmeldingen op spoedgevallendiensten van algemene ziekenhuizen.

Bron : Artsenkrant 18-12-2015