28
okt

Eenvoudige bloedtest voor leverkanker

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
In Europa lijdt ongeveer één op de duizend mensen aan levercirrose, een ernstige en onomkeerbare beschadiging van de lever. Het is meestal een gevolg van aandoeningen zoals hepatitis B of C of chronisch alcoholgebruik.
Levercirrose leidt bij één op de drie patiënten ook tot een hepatocellulair carcinoom (HCC), een kwaadaardig levergezwel en de op twee na grootste doder onder kankers in Europa. Als de tumor tijdig wordt opgemerkt en chirurgisch kan worden weggenomen, bedraagt de overlevingskans na vijf jaar 30 tot 50 procent.
Onderzoekers van het UZ Gent ontdekten nu dat een bloedtest voor levercirrose, ook een biomerker is voor het risico op HCC.
De test werd toegepast op bloedserumstalen van 132 patiënten met levercirrose. Zij werden vier jaar lang medisch opgevolgd. Bij de patiënten die gedurende die vier jaar een levertumor ontwikkelden, vertoonde de test significant hogere waarden. Dat betekent dat de test patiënten kan indelen in een hoog- en een laagrisicogroep.
Toch is nog verder onderzoek nodig vooraleer de test algemeen toegepast kan worden.

Bron : De Morgen – 28-10-2015