29
okt

Elk jaar 1800 aanvragen voor euthanasie

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasiewetgeving.
Het merendeel zijn ongeneeslijk zieke kankerpatiënten. Toch vragen jaarlijks ook zo'n 50 mensen om euthanasie omdat ze ondraaglijk psychisch leiden.
Euthanasie in ons land is mogelijk wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld: er moet sprake zijn van een ongeneeslijke aandoening waarbij ondraaglijk lijden wordt vastgesteld. Het verzoek om euthanasie moet herhaaldelijk en vrijwillig gebeuren en moet ook duurzaam of volgehouden zijn.
Wanneer een niet-terminale patiënt om euthanasie verzoekt, bijvoorbeeld in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden, moeten in totaal drie artsen geconsulteerd worden. Eén van de artsen moet gespecialiseerd zijn in de 'aandoening' van de patiënt.
Sinds de zomer van 2014 kunnen ook minderjarigen die ondraaglijk fysiek leiden euthanasie aanvragen, mits akkoord van de ouders. Dat zou nog nooit gebeurd zijn.

Bron : Gazet van Antwerpen – 29-10-2015