26
nov

Elke provincie haar eigen ADHD-expert

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
390 000 euro. Dat bedrag moet volgend jaar bijkomend uitgetrokken voor tien deeltijdse ADHD-experts. Bedoeling is dat zij, per provincie, aan ouders, leerkrachten, maar ook huisartsen de nieuwste inzichten over de aandachtsstoornis bijbrengen.
Het verbeteren van deze kennis past in het beleidsplan 'Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren', waarvoor minister Maggie De Block in totaal 21,2 miljoen euro vrijmaakte. Met dat plan moeten enerzijds gecoördineerde netwerken opgezet worden, die op een provinciaal niveau alle betrokkenen over de sectoren heen moeten samenbrengen.
Anderzijds moet de zorg op het terrein versterkt worden. Het is daar dat de informatieverstrekkers, waartoe De Block de ADHD-experts rekent, komen kijken, samen met de mobiele teams en de ondersteuners bij crisissituaties. Het doel is om jongeren de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment te geven.

De experts moeten gespecialiseerd zijn in de stoornis. Bedoeling is dat ze op verschillende plekken aan de slag gaan. Dat kan op vraag van bijvoorbeeld een CLB, dat ouders of leerkrachten rond het thema wil samenbrengen, maar evengoed bij een lokaal overleg onder huisartsen.

Bron : De Morgen – 26-11-2015