1
apr

Erg negatieve reacties op KCE-rapport spoed

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
“Belangrijkste probleempunten in de studie zijn de onduidelijke methodiek en slecht onderbouwde conclusies”, dat stelt Domus Medica . “Zo wordt een 24/7 wachtpostpermanentie naar voren geschoven zonder dat dit verder onderbouwd wordt met voorbeelden uit de literatuur en zonder rekening te houden met de werkbaarheid voor de huisartsen. Ook wordt een verplicht integratiemodel wachtpost/spoed voorgesteld zonder dat er in België een werkend model te vinden is (…).”

De reactie op de website van het ASGB gaat deels in dezelfde richting. “Zolang (…) er geen degelijke analyse is gemaakt van de voor- en nadelen in België van de integratie van een huisartsenwachtpost in of nabij een spoeddienst, afhankelijk van de omgeving, is het volgens het Kartel/ASGB niet mogelijk om op wetenschappelijke gronden de aanbevelingen te doen, zoals we die nu terugvinden in het KCE-rapport.” Maar vooral wijst dit syndicaat erop dat de huisartsenwachtposten een ander oogmerk hebben: het leefbaar houden van de huisartsenwachtdienst. Volgens Kartel mogen enkel patiënten met echte urgenties of een verwijsbrief van de huisarts naar de spoed.
Uit de bocht

N-VA-secretaris Louis Ide is vernietigend over het rapport. Hij vindt het erg onwetenschappelijk. “Ik weet dat een Health Technology Assessment, zoals dit rapport, moeilijker wetenschappelijk te funderen is. Maar toch moet je bepaalde regels respecteren.”

Het is voor Louis Ide niet de eerste keer dat het Kenniscentrum uit de bocht gaat. “Ook het rapport over medische zorg voor vluchtelingen was erg eenzijdig. Net als dat met de ‘feuille de route’ van Onkelinx voor de nieuwe ziekenhuisfinanciering.”

Het rapport stelt volgens Louis Ide onomwonden dat de huisartsen in de spoed thuishoren. “Men ondergraaft de eerste lijn. En waarom? Wanneer trouwens de spoeddienst slecht draait, is dat mogelijk voor sommige ziekenhuizen de doodsteek. Tot 30-40 % van de opnamen gebeuren via spoed. Wil men misschien ziekenhuizen sluiten? Dat men het dan zegt. Een goede poortarts hebben we nodig, die mensen juist naar de specialist doorverwijst of ze terug wijst naar de huisarts.”

Bron: Artsenkrant 1 April 2016