19
mrt

Euthanasie aanvaard in Vlaanderen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het aantal mensen in Vlaanderen dat door euthanasie overlijdt, is in zes jaar tijd meer dan verdubbeld en staat nu voor 4,6% van de overlijdens. Daarmee hebben we het hoogste euthanasiecijfer ter wereld, hoger dan dat van Nederland. De cijfers komen van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent). Artsen werden uitvoerig maar anoniem bevraagd over hun medisch handelen bij concrete overlijdens uit een ruime steekproef. Bij de vorige bevraging, in 2007, bleef euthanasie nog op 1,9 procent steken.
Nog altijd wordt euthanasie het vaakst toegepast bij mensen met kanker en bij hoogopgeleiden. Toch stijgt de vraag in alle lagen van de bevolking. Ze wordt ook vaker ingewilligd door de artsen. En ze blijft niet langer beperkt tot bepaalde settings.
De barrières die we vroeger aantroffen in sommige ziekenhuizen en in woonzorgcentra zijn afgebrokkeld.
In een ruime helft van de gevallen kort euthanasie het leven minder dan een week in. De praktijk blijkt ook beter te worden toegepast dan zes jaar geleden: de vraag wordt nu vaker door de patiënt op schrift gesteld, en er wordt vaker een tweede arts geconsulteerd zoals de wet trouwens voorschrijft.
Vreemd is dat de Federale Commissie Euthanasie voor 2013 maar 1 484 euthanasiegevallen heeft geregistreerd, half zo veel als de onderzoekers. Dat komt doordat lang niet alle artsen hun euthanasiehandelen melden, vaak omdat ze het niet als euthanasie ervaren. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt vraagt om er een eind aan te maken en de arts vervolgens de pijnbestrijding opdrijft.
 
Bron : De Standaard - 18-03-2015