10
dec

​Geen sancties voor langdurig zieken

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Bij de N-VA is de verontwaardiging over de bijsturing groot. Het begeleiden van langdurig zieken naar aangepast werk is immers één van de belangrijkste ingrepen van de regering-Michel in de sociale zekerheid. Het is de bedoeling om arbeidsongeschikten die volgens artsen nog kunnen werken, naar een aangepaste job te begeleiden. Volgens de regering is dat nodig, want zonder ingrijpen betaalt ons land tegen 2018 zo'n 1,8 miljard euro extra omdat het aantal langdurig zieken pijlsnel toeneemt.

Als stok achter de deur wou de regering 10 procent van de uitkering knippen van langdurig zieken die niet meewerken met het re-integratietraject of die een aangepast werk weigeren. Voor de vakbonden was die boete evenwel onaanvaardbaar. Ze hebben de werkgeversorganisaties er gisteren van kunnen overtuigen om hen in dat verzet te steunen.
In een advies, waarover de sociale partners gisteren een akkoord afsloten en dat ze voorlegden aan de bevoegde ministers Maggie De Block en Kris Peeters stellen ze voor om de sanctie voor wie aangepast werk weigert te schrappen. De vakbonden en de werkgevers vinden dat de re-integratie naar aangepast werk op vrijwillige basis moet gebeuren.

'Zieken dwingen om aan het werk te gaan door in hun ziekte-uitkering te snoeien is een slecht idee. Dat verhoogt alleen de financiële en psychische druk op mensen die het al moeilijk hebben', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. Hij benadrukt dat arbeidsongeschikten die volgens een controlearts niet langer ziek zijn of die een controle weigeren, nog altijd hun volledige uitkering verliezen.

De manier waarop langdurig zieken naar werk worden begeleid, wordt over een jaar geëvalueerd. De sociale partners tonen zich bereid om dan na te gaan of het budgettaire doel - de regering-Michel hoopt volgend jaar al 200 miljoen te kunnen besparen - is gehaald. Zoniet komen er bijsturingen.
Of de regering met het voorstel instemt, valt te betwijfelen. De N-VA heeft al meermaals te kennen gegeven dat ze de sanctie als stok achter de deur wil behouden.

Bron : De Tijd – 10-12-2015