27
nov

​Gemiddelde opnameduur: minder voor beter

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De gemiddelde duur van een ziekenhuisopname daalde van bijna tien dagen in 2000 naar acht dagen in 2013 (7,9 in België).

De gemiddelde opnameduur in een ziekenhuis wordt vaak gezien als een indicator van de doeltreffendheid. Een kortere verblijfsduur doet de kosten bij het verlaten van het ziekenhuis dalen en de kosten verschuiven naar minder dure follow-up zorg. Maar het is uitkijken met excessen. Een te korte ziekenhuisopname kan schadelijk zijn voor het herstel van de patiënt. Als te korte ziekenhuisopnames tot meer heropnames leiden, dan kunnen de kosten stijgen.

In de meeste landen poogt men de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis te verkorten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg, integendeel. De Oeso geeft een aantal richtlijnen om dat dubbel doel te halen: ‘Strategische reducties van het aantal ziekenhuisbedden en een omkaderde ontwikkeling van zorgdiensten in de buurt kunnen de opnameduur in het ziekenhuis inkorten. Andere opties kunnen overwogen worden zoals minder invasieve chirurgische ingrepen, nieuwe betalingswijzen, vroegtijdige ontslagprogramma's waardoor patiënten sneller naar huis kunnen en toch de nodige zorg krijgen’.
Wat die laatste optie betreft, zijn er gelijkenissen met de besparingsmaatregelen die minister Maggie De Block eerder dit jaar nam, zoals een verkorting van de opnameduur bij bevallingen.

Bron : Artsenkrant – 27-11-2015