20
jan

Geneesheren worden artsen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Daar zijn twee redenen voor. De eerste is de toenemende vervrouwelijking van het beroep. De helft van de artsen zijn ondertussen vrouwen, en dus strikt genomen geneesvrouwen. Een tweede reden voor een genderneutrale terminologie is dat artsen wel meer doen dan 'genezen' en dat in sommige gevallen genezen zelfs helemaal geen optie is.
In navolging van de ingreep van De Block zouden de duizenden vermeldingen van de term 'geneesheer' in de regelgeving van volksgezondheid en de ziekteverzekering, allemaal moeten verdwijnen. De Raad van State werkt samen met de administratie een ontwerp uit om de bestaande wetten uit 1967 hierover aan te passen.
Ook de Orde der Geneesheren zelf is vragende partij voor een naamsverandering tot 'Orde van Artsen'.
Bron : De Standaard – 20-01-2015