13
sep

Gepaste zorg voor NAH-patiënten?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Uit onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in 2007 naar 18- tot 65-jarige patiënten met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) in België bleek dat 1 000 van hen toen in een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden woonden. Je kunt je de vraag stellen of met de beleidsaanbevelingen van toen - zoals het oprichten van aparte leefeenheden – iets is gebeurd. En je kunt je ook wel vragen stellen bij wat rusthuizen jongere mensen kunnen bieden qua dagindeling en begeleiding. NAH-patiënten die wel in een gehandicapteninstelling terechtkomen, kunnen bij volwassenen met het syndroom van Down belanden.
Een NAH-patiënt heeft echter vaak een voorgeschiedenis en eigen behoeftes. Voor de overheid is het goedkoper patiënten met een niet-aangeboren hersenaandoening in een rusthuis te laten wonen dan wel in een instelling. Een rusthuis is voor de patiënt 2200 euro per jaar duurder dan een gehandicapteninstelling. De overheid kost het verblijf in een rusthuis dan weer minder: 39 euro/persoon/ dag versus 132 euro/persoon/ dag in een instelling.
Minister Vandeurzen erkent de problematiek en zal belooft werk te maken van ruimere combinaties van verschillende zorgvormen en formules binnen één gebouw, waarbij de noden van de patiënt en de kwaliteit van de zorg centraal staan.
Bron : Gazet van Antwerpen 13-09-2014