29
sep

Gezondheid gaat erop vooruit in tijden van crisis

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Door de economische crisis die in 2008 begon, is in Europa de algemene sterfte gedaald. Met elk procentpunt dat de werkloosheid in de twee jaar na het begin van de crisis steeg, daalde de algemene sterfte in de bevolking met 3,4 procent, wat te danken is aan minder cardiovasculaire aandoeningen (-3,7 procent), minder leveraandoeningen (-9,2 procent), minder verkeersdoden (-11,5 procent) en minder overlijdens door parasitaire aandoeningen (-4,1 procent). Dat blijkt uit een analyse van data uit 23 Europese landen, waaronder België.

Door de economische crisis is de werkloosheid in veel landen toegenomen. Hoe kan dat een positief effect hebben op de gezondheid?
Door de crisis hebben werknemers, gemiddeld genomen, minder stress. Het is eerder in tijden van hoogconjunctuur dat we meer complexe taken krijgen en een hogere werkdruk ervaren. Dat verhoogt bijvoorbeeld het risico op cardiovasculaire aandoeningen.
Wie dan weer onderaan de sociaal-economische ladder staat en door de crisis over een lager inkomen beschikt, zal minder drinken. Dus is er minder problematisch alcoholgebruik, wat zich vertaalt in minder leverproblemen.
In een land dat in crisis verkeert, zijn er ook minder auto's op de baan en daalt logischerwijze het aantal verkeersslachtoffers.
Het land wordt bovendien minder aantrekkelijk voor migranten, waardoor het risico op nieuwe infectieziekten, die met hen meereizen, verkleint.

Dat sommigen wel erg afzien van de crisis, vertaalt zich ook in de sterk gestegen zelfdodingscijfers. Als de werkloosheid met één procentpunt stijgt, zo berekenden de onderzoekers, neemt het aantal zelfdodingen met 34 procent toe. De zelfdodingscijfers zijn maar het topje van de ijsberg van mentale problemen. Voor de mentale gezondheid geldt dus het tegenovergestelde als voor de fysieke gezondheid.

Bron : De Standaard – 29-09-2015