5
jun

Gezondheidsapps op aanraden arts

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dat blijkt uit een grootschalige online enquête bij 1 032 Vlamingen. De resultaten tonen aan dat het potentieel voor het gebruik van digitale tools in de Vlaamse gezondheidszorg erg groot is. Driekwart van de deelnemers zou immers gezondheidsapps en wearables gebruiken op aanraden van zijn arts.
Uit de enquête bij een duizendtal Vlamingen, blijkt dat 96% van de respondenten effectief data verzamelt omtrent één of meerdere activiteiten of parameters (zoals slaap, dagelijkse beweging, sport, gewicht, bloeddruk), zowel digitaal als niet-digitaal. De meerderheid (50 %) onthoudt deze data gewoon in het hoofd, 30 procent gebruikt daarvoor een mobiele app en 11 procent een wearable."
Wat opvalt is dat de deelnemers vooral informatie verzamelen met betrekking tot hun levensstijl. Vrouwen houden vaker info bij over gewicht, eten, drinken en slaap dan mannen, maar in mindere mate data over sportieve activiteiten. Wat het verzamelen van medische parameters betreft (zoals hartslag of bloeddruk), scoorden de mannen significant hoger.
Mensen met een chronische aandoening houden dan wel significant meer info bij over medische parameters zoals dagelijkse beweging (36,2% vs. 23,8%), inname van medicatie (43,9% vs. 12,8%), bloeddruk (30% vs. 7,9%), hartslag (36,2% vs. 23,8%) dan anderen. Immens groot zijn de verschillen tussen beide groepen nu ook weer niet. Mogelijk omdat patiënten met een chronische aandoening niet voortdurend geconfronteerd willen worden met hun ziekte."
Het gebruik van gezondheidsapps is voorlopig erg vrijblijvend, ze worden amper gebruikt in de arts-patiëntrelatie (0,5%) - hoewel mensen daar zeker voor openstaan. Zo gaf bijna driekwart van de ondervraagden aan apps te willen gebruiken als hun arts ze zou aanraden.

Bron : Artsenkrant – 05-06-2015