23
mrt

Gezondheidsdoelstellingen 2015 : 0 op 5

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Doel 1 : Het aantal personen dat voldoende actief is (bv. door dagelijks een halfuur te bewegen, met matige fysieke inspanning), moet met 10% stijgen.
Resultaat: Het aantal personen dat voldoende actief is, is gedaald met ruim 7% (van 45,1% in 2008 naar 39,7% in 2013).
Doel 2 : Het aantal personen met een sedentaire levensstijl (vrijetijdsbesteding die vooral uit tv kijken, lezen of andere zittende activiteit bestaat), moet met 10% dalen.'
Resultaat: Het aantal personen met sedentaire levensstijl, is gestegen met 0,9% (van 24% in 2008 naar 24,9% in 2013).
Doel 3 : Het aantal moeders dat met borstvoeding start, moet met 10% stijgen.
Resultaat: Aantal pasgeboren kinderen dat zes dagen na de bevalling uitsluitend borstvoeding krijgt, is gedaald met 0,8% (van 65% in 2008 naar 64,2% in 2013).
Doel 4 : Het aantal personen dat volgens de aanbevelingen van de voedingsdriehoek, evenwichtig eet, moet met 10% stijgen.
Resultaat: Het aantal personen dat dagelijks groenten eet, is gedaald met ruim 8% (van 87,5% in 2008 naar 79,3% in 2013).
Doel 5 : Het aantal personen met een gezond gewicht, moet minstens behouden blijven.
Resultaat: Het aantal personen met een BMI van 25 of hoger, zit in stijgende lijn van 42,7% in 2004 naar 47,1% in 2008 tot 47,7% in 2013.
 
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen reageert dat het nog te vroeg is om te zeggen dat we niet op de goede weg zijn. Ter vergelijking : de strijd tegen het roken startte meer dan 50 jaar geleden en geeft ook pas recent een duidelijke gedragsverandering. Gedrag veranderen is complex en een werk van lange adem.
 
De resultaten zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van de nieuwe gezondheidsconferentie in 2016.
 
Bron : Het Belang van Limburg – 23-03-2015