12
feb

Gezondheidsenquête

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het onderzoek werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). De Gezondheidsenquête heeft betrekking op de gezondheidstoestand, medische consumptie, leefstijl, socio-economische status en andere gezondheidsdeterminanten. Doel is om informatie in te winnen over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking en hun gezondheidsbehoeften. Bijna 11 000 personen uit de drie gewesten werden bevraagd.
Het rapport kan een basis vormen voor een proactief gezondheidsbeleid.
 
Wat blijkt uit de enquête :
  • We zijn tevreden over de zorg bij onze huisarts of specialist: ruim 95% vindt dat z'n arts genoeg tijd uittrekt, de kans geeft om vragen te stellen en de patiënt voldoende betrekt bij zijn beslissingen over zorg en behandeling.
  • Een Belgisch huishouden geeft elke maand gemiddeld 108 euro aan gezondheidszorg.
  • Een kwart van de huishoudens geeft aan dat de bijdragen voor gezondheidszorg (zeer) moeilijk passen binnen het beschikbare budget.
  • Acht procent geeft toe dat ze het afgelopen jaar een doktersbezoek hebben uitgesteld uit financiële overwegingen. Vooral bij de lagere inkomens kan een ziekte financieel roet in het eten strooien. We moeten in de gaten houden of dat verergert.
  • Bijna de helft van de Belgen (47 procent) gaat minstens één keer per jaar op consultatie bij een specialist. Bij de meerderheid van die afspraken heeft de patiënt zelf het initiatief genomen.
  • Hoe vaak Belgen op eigen houtje naar een specialist trekken (in de meeste gevallen een gynaecoloog, huidarts of kinderarts), verschilt sterk naargelang van de sociaaleconomische status.
  • Bij de tandartsbezoeken zijn de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden het grootst. Bij de hoogopgeleiden maakte 72 procent het afgelopen jaar een afspraak bij de tandarts. Bij wie alleen lager onderwijs volgde, is dat slechts 36 procent.
 
Meer info over de Gezondheidsenquête vind je via : https://his.wiv-isp.be/nl/