15
dec

Hoe patiënten denken over geneesmiddelen, bepaalt therapietrouw

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Hanneke Zwikker, een Nederlandse doctoraatsstudente aan de Radboud Universiteit koos nochtans niet het gemakkelijkste publiek: patiënten met reumatoïde artritis. Zij wilde weten hoe ze de patiënten kon helpen om hun therapietrouw te verbeteren. Als patiënten met een chronische aandoening volledig trouw zijn aan hun medicatie, dan heeft dat een gunstige invloed op de ervaren gezondheid van patiënten en dit zou ook kosten besparen in de gezondheidszorg. Uit het onderzoek blijkt dat mensen, al dan niet bewust, de voor- en nadelen van het innemen van hun geneesmiddelen afwegen. Hoe deze balans uitslaat, bepaalt mede of ze het geneesmiddel uiteindelijk innemen. Hoe minder ze bijvoorbeeld de noodzaak zien hun medicatie te slikken en hoe meer zorgen ze hebben over nadelen van het slikken van medicatie, hoe groter de kans is dat ze de geneesmiddelen niet (goed) innemen.

Zwikker heeft de rol van medicatie-opvattingen bij reumapatiënten verder verkend. Ze toont aan dat de opvattingen van een patiënt over zijn medicatie nog steeds aanzienlijke voorspellers zijn van therapietrouw, als daarnaast rekening wordt gehouden met factoren zoals angst en depressie. Ook heeft zij een aanwijzing gevonden dat opvattingen die patiënten nu hebben over hun medicatie, niets zeggen over medicatiegebruik op de lange termijn.

Het werk van Zwikker en collega's levert aanwijzingen op om de opvattingen van patiënten met reumatoïde artritis over hun medicatie te veranderen en zo hun therapietrouw te verbeteren. Binnen de Sint Maartenskliniek, waar zij haar onderzoek heeft uitgevoerd, heeft dit onder meer geleid tot de start van nieuw onderzoek met een medicijnpotje met een chip die de therapietrouw meet. Dit onderzoek zal nog concretere handvatten opleveren om therapietrouw te optimaliseren.

Maar ook hier in België worden steeds meer initiatieven in gang gestoken om de therapietrouw te bevorderen. De stelling dat een goed geneesmiddel op zich voldoende is om een patiënt beter te maken of te behoeden voor slechter is al lang voorbijgestreefd. Een goed geneesmiddel moet ook goed genomen worden en tot nog toe hield men zich vooral met praktische hulpmiddeltjes bezig om die therapietrouw te bevorderen. Steeds meer geraakt men er ook hier van overtuigd dat er ook een portie psychologie bij te pas komt en dat we 'geneeskunde' holistisch moeten bekijken.

Bron : de Apotheker - 15-12-2015