18
dec

Huisartsen buizen De Block

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Toch wel opmerkelijke cijfers afkomstig uit de lezersenquête die Artsenkrant eind oktober, begin november, organiseerde. Een aantal vragen gingen over de medisch-politieke actualiteit. Het meest in het oog springende item was om het beleid van minister De Block te evalueren op een schaal van één tot tien - waarbij tien perfect is.

En 0,9% van de artsen vindt dat het met 'Maggie' inderdaad perfect is. Vergeleken met het enthousiasme tijdens de wittebroodsweken neemt de populariteit van minister De Block bij de huisartsen echter een duik. Nog 29,9% van de huisartsen geeft zeven of meer op tien en 31,1% houdt het bij een neutrale vijf of zes. Niet minder dan 35,5% is echter van oordeel dat de liberale excellentie ronduit zwak bezig is en geeft vier of minder. De verplichte derde betaler en/of de heisa rond de financiering van de wachtposten zit daar allicht wel voor één en ander tussen. Het gemiddelde bedraagt 4,9 op 10, gebuisd dus.

Dan ziet het plaatje er bij de artsen-specialisten heel wat beter uit. Bijna de helft van de specialisten (47,9%) geeft haar minstens een zeven. Daarnaast vindt 35,7% een score van vijf à zes voldoende en slechts 14,2% van de specialisten noemt het beleid ronduit zwak -een score van vier of minder. Gemiddeld geeft dat zes op tien bij de specialisten. Toch opmerkelijk die verschillen en wellicht is de verklaring dat de specialisten nog in blijde verwachting zijn met betrekking tot de nieuwe ziekenhuisfinanciering.

Bron : Artsenkrant – 18-12-2015