7
nov

Huisartsen in opstand tegen Maggie De Block

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Bij de huisartsen werd de voorbije weken al stevig gevloekt op minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Maar nu krijgt het verzet ook steeds concreter vorm. Een groep huisartsen stapt naar de Raad van State én bereidt tegelijk al een procedure bij het Grondwettelijk Hof voor. Eerder kondigde ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan dat ze naar de Raad van State ging stappen.
De aanleiding is de invoering van de verplichte derdebetalersregeling. Die veroorzaakt volgens de huisartsen te veel rompslomp. Bijkomend nadeel is dat ze vaak veel langer moeten wachten op hun geld.

Sinds 1 oktober zijn artsen verplicht om aan 1,9 miljoen mensen - met financiële moeilijkheden - bij een consultatie alleen het remgeld aan te rekenen. De huisartsen moeten dat daarna zelf aangeven in het systeem, maar dat staat blijkbaar nog niet op punt. Volgens de huisartsen hebben het verplichte digitale systeem en de bijhorende administratie 'een voelbare weerslag' op hun functioneren.
Een even belangrijke reden voor de felle reactie van de huisartsen is de uitbetaling van hun loon. Als ze enkel het remgeld vragen, moeten ze vaak nog een hele tijd wachten voor de overheid de rest van hun loon op hun rekening stort. Daarom eist het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen nu dat hun honorarium 'ten laatste na één week' op hun rekening wordt gestort.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zelf huisarts, wilde gisteren niet meer reageren op de kritiek. De Block is alleszins niet van plan om maar een duimbreed toe te geven. In het weekblad Trends benadrukte ze deze week opnieuw het belang van de derdebetalersregeling.

Bron : De Standaard – 07-11-2015