29
jun

Huisartsen tekenen tegen Maggie De Block

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Wie een gedeelte van de kost van een doktersbezoek wil terugkrijgen, moet het groene doktersbriefje binnenbrengen bij het ziekenfonds, dat vervolgens terugbetaalt. De som die niet wordt terugbetaald, is het remgeld.
Voor mensen die tot bepaalde sociale categorieën behoren, is dat remgeld slechts één euro. Dat is bijvoorbeeld het geval voor weduwen, mensen met een handicap en gepensioneerden. Ook gezinnen met een inkomen lager dan 16 000 euro, genieten van deze tegemoetkoming.
Toch blijkt dat 10% van de Belgen een bezoek aan een arts uitstelt om financiële redenen. Om de drempel tot een huisartsbezoek weg te nemen, wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het systeem van de derde betaler - dat nu al wordt toegepast bij ziekenhuisopnames of de aankoop van medicamenten - verplicht invoeren bij de huisartsen.
De artsen mogen de patiënt die er recht op heeft, dan slechts één euro aanrekenen na een consultatie (of twee bij een huisbezoek). Voor de uitbetaling van hun honorarium moeten ze vervolgens zelf contact opnemen met het ziekenfonds. De regeling zou ingaan vanaf 1 juli.
Vooral die 'verplichting' is er in de nieuwe derdebetalersregeling te veel aan voor veel Vlaamse huisartsen. Bijna 2 000 artsen tekenden inmiddels een petitie tegen de invoering ervan. "We zijn niet tegen het systeem op zich", zegt Olga Van de Vloed van de belangenorganisatie van de Vlaamse huisartsen. "Maar voor het systeem verplicht wordt, moet de administratieve rompslomp die erbij hoort kleiner worden. Ook moet de termijn voor de uitbetaling van het honorarium tot hoogstens twee weken worden ingekort. Nu duurt het soms wel drie maanden voor we via dit systeem ons honorarium krijgen uitbetaald."
Minister Maggie De Block heeft inmiddels een overgangsperiode van drie maanden ingevoerd. Tot 1 oktober 2015 hanteert de overheid een gedoogbeleid. Tegen dan moeten alle softwarepakketten van Riziv en ziekenfondsen aangepast zijn, zodat de facturatie door en de uitbetaling van de huisartsen binnen een aanvaardbare periode plaatsvindt. 

Bron : Het Belang van Limburg - 29-06-2015