4
jul

Kanker en uw woonplaats

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Kanker treft niet elke streek van ons land even hard. Kankers die ontstaan in de mondholte, bijvoorbeeld, komen in de stad Bergen voor bij ongeveer 10 op de 100 000 mannen. In het noordoosten van de Kempen is dat drie keer minder.
De cijfers komen uit een analyse van het Kankerregister.
Het onderzoek toont aan dat hoe verder je van de Franse grens woont en hoe dichter bij de Nederlandse, hoe kleiner de kans dat je als man mondkanker krijgt. Dat geldt in grote mate ook voor leverkanker.
Ook voor andere tumoren, zoals longkanker, zijn er opvallende verschillen tussen de regio's. Maar de spreiding ligt dan anders. Longkanker bij vrouwen bijvoorbeeld komt het meest voor in de buurt van Luik en veel minder in de regio Doornik-Bergen.

Hoe kan het nu dat in een klein land als België er toch zulke grote verschillen zijn?
'Een van de verklaringen is het grote effect van onze levensstijl op het ontwikkelen van sommige kankers', zegt Liesbet Van Eycken, directrice van de Stichting Kankerregister. 'Voor hoofd- en halskankers gaat het dan vooral om overmatig alcoholgebruik, longkanker is voornamelijk het gevolg van roken.'

De meeste Belgen denken dat vooral externe factoren zoals luchtvervuiling kanker veroorzaken, zo blijkt uit recent onderzoek van de Stichting tegen Kanker. Maar onze levensstijl speelt een veel grotere rol speelt dan luchtvervuiling, dat maar voor 2 tot 4 procent van de kankers verantwoordelijk is. Roken bijvoorbeeld is in meer dan 80 procent van de gevallen de oorzaak van longkanker.

'Het heeft dus geen zin om met z'n allen dichter bij de Nederlandse grens te gaan wonen', zegt Van Eycken. 'Deze resultaten bewijzen vooral dat er in bepaalde gebieden extra veel werk is om mensen aan te sporen gezond te leven.

Bron : De Standaard - 04-07-2015