23
feb

Kanker maakt arm

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Ondanks de sociale zekerheid en de maximumfactuur duwen de ziektekosten hen in een financiële put.
Het gros van de mensen die bij het Kankerfonds aankloppen, is ouder en leeft van een ziekte- of invaliditeitsuitkering. De allerkwetsbaarsten zijn echter alleenstaande ouders met kinderen ten laste, zij zakken ten gevolge van hun ziekte echt onder de armoedegrens.
Daarom doet Kom op tegen Kanker volgende beleidsvoorstellen:
  • het laagste plafond voor de maximumfactuur, nu 450 euro, zou voor die kwetsbare groepen best zakken naar 250 euro.
  • de Vlaamse zorgverzekering, die tussenkomt in niet-medische kosten en nu 130 euro per maand bedraagt, moet verruimd worden naar chronisch zieken.
  • alle behandelingen en alle zorg die niet onnodig duur zijn, moeten in de verplichte ziekteverzekering blijven.
 Bron : De Standaard – 23-02-2015