24
jan

Kankerscreeningsplan 2015-2020

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Daarom zet de Vlaamse regering de bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikke darm onverminderd voort.
Ruim een jaar geleden organiseerde Vlaams minister Vandeurzen een Gezondheidsconferentie over bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker. Tijdens die conferentie werd een gezondheidsdoelstelling vastgelegd en een bijhorend actieplan 2015-2020 met preventiestrategieën en prioritaire acties. De Vlaamse regering keurde dat plan vrijdag goed en reserveert hier jaarlijks 8,75 miljoen euro voor. In totaal goed voor 52 miljoen euro.
Hoofddoelstelling is om deze kankerscreenings tegen 2020 efficiënt te organiseren, rekening houdend met kosten- effectiviteit en met maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties op vlak van bevolkingsonderzoek. Daarnaast krijgt ook sensibilisering in dit plan veel aandacht, want een hoge participatiegraad is belangrijk om een gezondheidswinst te realiseren.
 
Bron : Het Belang van Limburg – 24-01-2015